• ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ДНІПРОВСЬКИЙ ЕЛЕКТРОВОЗОБУДІВНИЙ ЗАВОД"

Політика якості

Політика якості

Основним стратегічним напрямком діяльності підприємства є виробництво продукції на основі впровадження новий досконалих технологій.

Наш девіз

Висока якість - це розробка і випуск такої продукції, яка дасть нам можливість стати в один ряд з провідними виробниками сучасної техніки, і основа добробуту кожного працівника підприємства

Наші цілі

 • повне задоволення вимог замовників за рівнем якості і споживчих властивостей виробів, що випускаються
 • розширення ринку збуту виробів

Реалізація поставлених цілей шляхом

 • Підвищення конкурентоспроможності продукції, що випускається за рахунок забезпечення високого рівня розробки, використання сучасної бази комплектуючих і матеріалів, впровадження передових технологій виробництва виробів, поліпшення показників надійності, питомої вартості та експлуатаційних властивостей
 • Проведення сертифікації системи управління якістю виробів, що випускаються, як гарантії задоволення вимог і прав замовника з одночасним дотриманням інтересів підприємства
 • Постійного вивчення вимог споживачів і визнання його найважливішою складовою роботи по підвищенню якості продукції, що виробляється
 • Організації роботи в кожному підрозділі відповідно до правил системи управління якістю
 • Організація чіткого виконання процесів виробництва продукції
 • Постійної оцінки якості роботи всіх співробітників
 • Відповідності продукції вимогам споживачів, законодавчим та встановленим вимогам
 • Відповідності системи управління якістю вимогам міжнародного стандарту ДСТУ ISO 9001-2009 ДСТУ ISO 9001-2008 та постійного підвищення її результативності

Керівництво бере на себе відповідальність за

 • Реалізацію політики якості, створення необхідних умов в забезпеченні пріоритетності якості при вирішенні проблем виробництва
 • Ініціативну участь всіх підрозділів у вдосконаленні виробничих процесів
 • Виділення необхідних ресурсів (фінансових, кадрових, матеріальних, технічних)
 • Організацію постійного оперативного контролю за результативністю прийнятих рішень і дій посадових осіб, аналіз ефективності і вдосконалення діючої системи управління якістю